Kjøpsvilkår

 

Kjøpsvilkår for Fødebobla og Fødestillinger for en enklere fødsel

 

  1. Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet Fødebobla eller Fødestillinger for en enklere fødsel.

Vilkårene i denne avtalen medfører ingen begrensning av kundens lovbestemte rettigheter, men er ment å framheve partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Anette Hommel ENK som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 923734147 og representeres av Anette Hommel.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på: [email protected]

 

  1. Betaling, Angrerett og Garanti:

Prisen på kurset er det som til enhver tid står oppført på salgssiden. Kurs er fritatt MVA.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra min betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Dette gjelder alle produkter hos Anette Hommel ENK.

Kjøp av varer over internett, som ikke leveres fysisk, men lastes ned eller strømmes over internett, er unntatt angrerettloven.

Det gis 14 dager fornøydgaranti på Fødebobla. Vilkårene er som følger: Garantien utløses ved at kjøper ber om å få pengene tilbake. Det er ingen ytterligere vilkår enn at angreretten må benyttes innen 14 dager etter kjøp. Kjøper kan få spørsmål om hvorfor garantien brukes, men dette har ikke betydning for retten til å benytte garantien.

 

  1. Ansvar:

Kjøper forstår at Anette Hommel eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at resultat oppnås. Anette Hommel forplikter seg til å levere informasjon om, og lære bort og veilede deg gjennom Fødebobla og Fødestillinger for en enklere fødsel.  

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget behov og iverksette det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.

Kjøper informeres om at alle øvelser uten unntak gjøres på eget ansvar. Kjøper har selv ansvar for å lytte til kroppen sin og øver og utforsker på en trygg måte. Anette Hommel fraskriver seg ansvar for utfallet av fødselen og eventuelle ulykker som kan skje i forberedelsesperioden og/eller barseltiden.

 

  1. Betingelser for bruk:

Produktene er i sin helhet beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker mine rettigheter, eller som ikke er godkjent av meg. 

Det er ikke lov å gi hele eller deler av kursinnholdet videre til andre, selge dem videre, eller endre dem.

Produktene er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

 

  1. Utsettelse og Avlysning:

Jeg forbeholder meg retten til å avlyse eller utsette planlagte livesendinger, spørretimer og/eller veiledning på voxer som følge av årsaker som er utenfor min kontroll, og som det ikke er rimelig å forvente at jeg kunne forutsett.

 

  1. Avslutning av avtalen:

Jeg kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen), avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på spørretimer.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke mulighet til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

 

  1. Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på min nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på min nettside.

 

  1. Klager og krav:

Jeg er opptatt av at kundene mine er fornøyd med det jeg leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber jeg om at du sier fra så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Ved enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse dette på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

 

Kontakt:

Anette Hommel ENK

[email protected]

 

Sist endret: 20.08.2022